Циклова комісія "Іноземної мови"

«As many languages you know, as many times you are a human being!»

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ КОМІСІЇ:

 «Формування комунікативної компетентності шляхом застосування інтерактивних та інноваційних технологій»

Потреба сучасного суспільства в спеціалістах, які вільно володіють іноземною мовою в побуті та професійній діяльності, зумовлює необхідність пошуку нових конструктивних ідей щодо удосконалення рівня мовної та мовленнєвої компетентностей. 

Важливим напрямом діяльності циклової комісії іноземних мов є пощук нових педагогічних підходів, які допоможуть оптимізувати ефективність оволодіння іноземними мовами для формування у студентів навичок та вмінь професійно-орієнтованого спілкування. Новітні технології навчання у поєднанні з традиціями класичної педагогіки  є запорукою якісних знань студентів, тому що  якою надсучасною не була б техніка, вона не здатна повністю замінити слово педагога.

Координує роботу викладачів, серед яких досвідчені педагоги й молоді фахівці, голова циклової комісії, викладач вищої категорії, Люшняк Оксана Михайлівна

Методичний доробок викладачів комісії складається з різних видів та форм роботи: круглі столи, олімпіади, вікторини, щорічне проведення тижня іноземних мов. Вони сприяють підвищенню рівня професійної майстерності як викладачів так і студентів, соціалізації, професіоналізації майбутніх фахівців. На заняттях іноземної мови використовуються інтерактивні форми та інноваційні методи навчання наприклад, метод проєктів, дискусії, повідомлення, мультимедійні та Internet ресурси. Випускник коледжу повинен бути спроможним застосувати набуті знання та навички у обраній професійній сфері, а рівень володіння іноземною мовою інколи може бути вирішальним для майбутньої кар’єри.

Викладацький склад

Люшняк

Люшняк Оксана Михайлівна

Голова циклової комісії іноземної мови, викладач
Освіта: повна вища, Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державний університет, 1987 р.
Спеціальність: "Англійська мова та література"
Кваліфікація: філолог, викладач англійської мови
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Іноземна мова", "Іноземна мова за професійним спрямуванням"
У коледжі працює з 2000 року
Шмідт

Шмідт Любов Михайлівна

Заступник голови циклової комісії, викладач
Освіта: повна вища, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2006 р.
Спеціальність: "Мова та література (англійська)"
Кваліфікація: викладач англійської мови
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії
Дисципліни, які викладає: "Іноземна мова", "Іноземна мова за професійним спрямуванням"
У коледжі працює з 2010 року
Павелюк

Павелюк Леся Любомирівна

Викладач
Освіта: повна вища, Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В.Стефаника, 1981 р.
Спеціальність: "Англійська (німецька) мови"
Кваліфікація: викладач англійської мови
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Іноземна мова", "Іноземна мова за професійним спрямуванням"
У коледжі працює з 2001 року
Клейнота

Клейнота Ольга Степанівна

Викладач
Освіта: повна вища, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2003 р.
Спеціальність: "Англійська мова та література"
Кваліфікація: викладач англійської мови
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Іноземна мова", "Іноземна мова за професійним спрямуванням"
У коледжі працює з 2003 року
Шкутова

Шкутова Ірина Іванівна

Викладач
Освіта: повна вища, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Спеціальність: "Німецька мова та література"
Кваліфікація: викладач німецької мови
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Іноземна мова", "Іноземна мова за професійним спрямуванням"
У коледжі працює з 1999 року
Росоловська

Росоловська Марія Михайлівна

Викладач
Освіта: повна вища, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014 р.
Спеціальність: "Англійська мова та література"
Кваліфікація: викладач англійської мови
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії
Дисципліни, які викладає: "Іноземна мова", "Іноземна мова за професійним спрямуванням"
У коледжі працює з 2015 року

Дисципліни, які забезпечує циклова комісія

Творчо-пошукова робота

Для підвищення професійної компетентності та педагогічної майстерності викладачі проводять відкриті заняття, виступають з тематичними повідомленнями на засіданнях циклової комісії, беруть участь в роботі обласного методичного об’єднання викладачів іноземних мов, проходять підвищення кваліфікації при Івано-Франківському обласному педагогічному інституті післядипломної освіти. 

Кожного року проводиться тематичні тижні циклової комісії, під час яких здобувачі освіти удосконалюють навички з професійної іноземної мовної комунікації. Студенти із задоводенням беруть участь у створенні стінгазет та колажів, виступають на літературних вечорах, активно долучаються до участі в художній самодіяльності.

Щоденна праця, спільні зусилля, спрямованість на реалізацію поставленої мети об’єднує викладачів та студентів, досвідчених педагогів та молодь, допомагаючи пізнавати та аналізувати творчу діяльність, не зупинятися на досягнутому.

©Всі права захищено 2022
Solved with 💜 by mir4ri