185 Нафтогазова інженерія та технології

Здобуття фахової передвищої освіти націлене на формування комплексу професійних компетентностей, необхідних для розв’язування основних типових спеціалізованих проблем і практичних завдань у сфері буріння нафтових і газових свердловин, експлуатації нафтових, газових і газоконденсатних родовищ, транспортування, зберігання, розподілу та споживання вуглеводневої продукції, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту машин та устаткування для забезпечення технологічних процесів.

Освітня кваліфікація:

Фаховий молодший бакалавр з нафтогазової інженерії та технологій

Ліцензійний обсяг:

30

Форма навчання:

Денна

Термін навчання на базі:

9 класу:

3 роки 10 місяців

11 класу:

2 роки 10 місяців

Основні професійно-орієнтовані дисципліни:

 • Технічне обслуговування автозаправних станцій (АЗС, АГЗП, АГНКС)
 • Транспортування і зберігання вуглеводнів
 • Обладнання нафтогазової галузі
 • Автоматизація технологічних процесів в нафтогазовій галузі
 • Технічне обслуговування газових мереж
 • Організація та ведення власного бізнесу
 • Правові засади діяльності нафтогазової інженерії
 • Технологія видобування нафти і газу
 • Спорудження об’єктів в нафтогазовій галузі
 • Збір і підготовка нафтогазопромислової продукції
 • Технічне обслуговування бурового обладнання
 • Освоєння нафтових і газових свердловин
 • Технічне обслуговування газонафтопроводів
 • Технічна діагностика об’єктів нафтогазового комплексу

Випускники можуть працювати за посадами наступних професійних кваліфікацій:

 • 3115 - Технік з експлуатації та ремонту устаткування
 • 3117 - Технік з буріння
 • 3117 - Технік з видобутку нафти й газу
 • 3117 - Технік з експлуатації нафтопроводів
 • 3117 - Технік з експлуатації устаткування газових об'єктів
 • 3117 - Технік з підготовки та транспортування нафти та газу
 • 3117 - Технік-технолог гірничий
 • 3119 -Технолог
 • 3119 - Технік з налагоджування та випробувань
 • 3145 - Технік-інспектор з контролю за використанням палива

Практичне навчання:

 • навчальна практика з Microsoft Office
 • навчальна комп'ютерна практика

Бази виробничих практик:

 • навчально-науково-виробничий центр Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ)
 • РГК Івано-Франківськгаз
 • навчальні та науково-дослідні лабораторії ІФНТУНГ
 • підприємства нафтогазового профілю області (України)
©Всі права захищено 2023
Solved with 💜 by mir4ri