Атестаційний комплексний кваліфікаційний екзамен студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

19 червня в коледжі відбулася атестації здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» у формі комплексного кваліфікаційного екзамену.

Атестаційний комплексний кваліфікаційний екзамен - це важливий етап у житті кожного студента, який відображає здатність студента зібрати, аналізувати та застосовувати навчальний матеріал за весь період навчання.

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» - це вкрай важлива область знань у сучасному світі, яка потребує глибокого та всебічного розуміння не тільки фінансових процесів, але й економічних, правових та соціальних аспектів.

На початку екзамену з привітальним словом до студентів звернулися директор коледжу Береговський В.В. та заступник директора з навчальної роботи Малик І.В.

Слухала відповіді студентів комісія в складі:

− Литвак Олександри Мирославівни – голови комісії, головного бухгалтера ПрАТ «Реманент»ІФ»;

− Колісник Лесі Ярославівни – заступника голови комісії, голови циклової комісії «Управління та адміністрування»;

− Непотюк Олександри Василівни – члена комісії, викладачки спеціальних дисциплін.

Завдання, які були в білетах, їх актуальність та практичне значення дозволяють продемонструвати студентам цілий ряд важливих навичок і компетенцій. Студенти можуть показати своє розуміння основних фінансових, банківських та страхових принципів, банківських продуктів та послуг, страхових полісів, здатність до аналізу фінансових інформаційних даних, а також робити аналітичні висновки, приймати обґрунтовані рішення та використовувати специфічні інструменти і технології.

Вітаємо всіх студентів із успішною здачею іспиту. Особливої уваги заслуговують відповіді студентів: Тучак Ю.Т., Давимуки Р.П., Білусяк М.В., та Григорук І.Р.

©Всі права захищено 2024
Solved with 💜 by mir4ri