Атестація здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

З 15 по 21 червня в коледжі відбулася атестація здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» у формі комплексного кваліфікаційного екзамену та захисту дипломних проєктів.

На початку екзамену з привітальним словом до студентів звернулися директор коледжу Береговський В.В. та заступник директора з навчальної роботи Малик І.В.

Слухала відповіді та доповіді студентів комісія в складі:

− Корнути Богдана Івановича – голови комісії, начальника виробництва ТОВ «Мікрол»;

− Білан Ольги Ярославівни – заступника голови комісії, голови циклової комісії «Інженерії програмного забезпечення»;

− Балабаник Оксани Констянтинівни – члена комісії, викладачки спеціальних дисциплін.

Представлені студентами дипломні проєкти охоплювали багато аспектів та напрямків розробки програмного забезпечення. Це і веброзробки з використанням найпопулярніших інструментів та технологій HTML, CSS, JavaScript, фреймворків React.js, Angular. Розробка десктопних програм на платформі Windows з використанням фреймворку Windows Forms (WinForms) для роботи з базами даних MySQL, PostgreSQL та хмарної платформи Azure.

Особливої уваги заслуговують проєкти студентів Винника Владислава та Пітули Максима. Вперше виконувалися кваліфікаційні роботи фаховими молодшими бакалаврами, які були успішно представлені та захищені студентами денного та заочного відділень. Практична частина завдань комплексного кваліфікаційного екзамену виконаних студентами продемонструвала розуміння основних парадигм програмування, вміння застосовувати різні алгоритми для реалізації поставлених задач з використанням популярних мов програмування та застосуванням різних середовищ розробки.

Вітаємо всіх студентів із успішною здачею іспиту та захистом дипломних проєктів!

©Всі права захищено 2024
Solved with 💜 by mir4ri