«Хімічний зв’язок і будова речовини»

09 лютого Коротич Ілона провела показове заняття з дисципліни «Хімія» на тему: «Хімічний зв’язок і будова речовини». На занятті використовувались такі інтерактивні методи, як «Мозковий штурм», « Прийом випереджаючого навчання», «Захист навчальних проєктів». Під час заняття студенти змогли поглибити свої знанні про хімічний зв’язок і будову речовини та зрозуміти ставлення до хімії, як необхідної складової формування природознавчої компетентності.

©Всі права захищено 2023
Solved with 💜 by mir4ri