"Організація як загальна функція менеджменту"

В понеділок, 20 лютого у групі ФБ/ПТ-21, викладачка вищої категорії Кобрин Оксана Тарасівна, використовуючи сучасні інтерактивні технології, провела дистанційне показове лекційне заняття з дисципліни " Менеджмент", на тему: "Організація як загальна функція менеджменту".

На занятті студенти ознайомилися з сутністю і основними категоріями функції організації в діяльності підприємства, вивчили основні етапи проектування організації та набули компетенцій щодо побудови організаційних структур управління підприємством.

©Всі права захищено 2023
Solved with 💜 by mir4ri