Особливості трудового права України в сучасних реаліях

16 березня 2023 року для здобувачів освіти першого курсу ВСП «Фаховий коледж електронних приладів ІФНТУНГ» за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» було проведено у дистанційному форматі з дисципліни «Основи правознавства» бінарне лекційне заняття викладачкою вищої категорії, к.ю.н., доценткою Іриною Вікторівною Барчук із залученням практикуючого спеціаліста, а саме провідного юрисконсульта юридичної служби Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Олега Андрійовича Квасниці на тему: «Загальна характеристика трудового права в Україні».

У рамках вивчення основ трудового права в Україні лектори ознайомили студентів із такими основоположними поняттями, як трудовий договір (та його різновид - контракт), робочий час і час відпочинку, порядок прийому та звільнення з роботи тощо. Особливий інтерес та подальшу дискусію викликали питання щодо працевлаштування неповнолітніх (першого робочого місця), переваги та недоліки офіційного працевлаштування. По завершенню заняття разом із студентами обговорили і склали проєкт першого резюме ІТ-спеціаліста.

Впровадження бінарних занять для освітніх навчальних предметів із залученням фахівців відповідних галузей права чи інших сфер дозволяє поглибити теоретичні аспекти вивчення дисципліни і унаочнити подальший вибір майбутньої сфери діяльності. Оскільки, тоді у кожного здобувача освіти є можливість безпосередньо поставити питання, яке цікавить саме цього студента, тому чи іншому гостю, що працює у відповідній сфері. Це дасть кожному можливість зсередини зрозуміти і побачити «цілісну картину» робочого дня потенційного майбутнього колеги, а в подальшому усвідомити влучність свого професійного вибору.

©Всі права захищено 2023
Solved with 💜 by mir4ri