Телекомунікації connecting people

У період з 14 по 21 червня в коледжі відбулася атестація здобувачів фахової передвищої освіти спеціальностей 171 «Електроніка» та 172 «Телекомунікації та радіотехніка» у формі захисту кваліфікаційних робіт (дипломних проектів).

Слухала доповіді студентів спеціальності 171 «Електроніка» комісія в складі:

Голова ЕК – Лущ Михайло Дмитрович – голова комісії, директор ТОВ«Електрум – ХХІ Едванс»;

Заступник голови ЕК – Батюк Володимир Степанович – завідувач відділенням “Телекомунікацій, електроніки та метрології”, викладач

Член ЕК: Дворський Василь Миколайович - голова циклової комісії “Електроніки та телекомунікацій”, викладач спеціальних дисциплін.

Слухала доповіді студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» комісія в складі:

Голова ЕК – Бучак Наталія Іванівна – голова комісії, начальник цеху ядра мережі Івано-Франківської філії АТ «Укртелеком»;

Заступник голови ЕК – Батюк Володимир Степанович – завідувач відділенням “Телекомунікацій, електроніки та метрології”.

Член ЕК: Дворський Василь Миколайович - голова циклової комісії “Електроніки та телекомунікацій”, викладач спеціальних дисциплін.

У наш час електроніка є рушійною силою сучасного розвитку науки і техніки. Спираючись на досягнення електроніки і новітні електронні технології як на фундамент, набувають вражаючого розвитку інформаційні та комунікаційні технології, комп'ютерні технології та різноманітні комп'ютерні системи від систем штучного інтелекту і комп'ютерного зору до звичайних смартфонів і мікроконтролерних пристроїв керування побутової техніки.

Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) — передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмовоготексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

Телекомунікації увійшли в життя людей. Важко уявити собі сучасне життя без сучасних телекомунікаційних мереж. Це ефірне телебачення, радіомовлення, радіозв’язок, мобільний зв'язок, супутникове і кабельне телебачення

Вітаємо всіх студентів із успішнм захистом кваліфікаційних робіт (дипломних проєктів).. Особливої уваги заслуговують роботи студентів групи ЕЛ-19-01 Антоняка Бориса Степановича, Дмитріва Михайла Васильовича, Костюка Данила Євгеновича; групи ТК-19-01 Касіянчука Ярослава Михайловича, Лавріва Василя Івановича.

©Всі права захищено 2024
Solved with 💜 by mir4ri