Вітаємо із успішним захистом курсових робіт!

Вітаємо студентів спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» і 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» із успішним захистом курсових робіт.

З 18 по 20 квітня комісія в складі Малика І.В. - заступника директора коледжу з навчальної роботи, голови комісії та членів комісії: Колісник Л.Я. - голови циклової комісії, Камінської Л.П. і Кобрин О.Т. – викладачів спец. дисциплін заслухала доповіді студентів із захисту курсових робіт.

Під час захисту студенти продемонстрували вміння вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі підприємницької та торговельної діяльності, а також фінансів та банківської справи. Тематика курсових робіт, їх актуальність та практичне значення дозволяють сформувати фахові компетентності, які допоможуть студентам у їхній майбутній професійній діяльності.

Особливої уваги заслуговують курсові роботи студентів групи ФБ-19-01 Гаргат Анни, Соловей Христини, Вернер Тетяни та групи ПТ-19-01 Чумакевича Юрія, Василишин Марти, Петріва Андрія.

©Всі права захищено 2023
Solved with 💜 by mir4ri