Вітаємо з успішним захистом дипломних проєктів випускників спеціальності 131 Прикладна механіка

22 червня 2022 року відбувся захист дипломних проєктів на спеціальності 131 Прикладна механіка. Вітаємо випускників групи ПМ-18-01 з успішним захистом та присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста з прикладної механіки. Екзаменаційну комісію очолював провідний інженер-конструктор окремого конструкторського бюро по проєктуванню колійної техніки АТ «Івано-Франківський локомотиво-ремонтний завод» Мирон Грушецький, заступник голови комісії – Любов Пітчук, члени комісії – Денис Прокопенко, Олександр Іванов, Оксана Розметанюк.

Найбільш цікавими були теми дипломних проєктів, в яких представлені діючі моделі виробів, серед них: Святослав Гайдещук – «Виготовлення моделі редуктора для ілюстрації принципу роботи важелів у підйомних механізмах», керівник: Олександр Іванов, Максим Куций – «Моделювання та виготовлення шляхом FDM друку моделей α- та γ-заліза для ілюстрації явища поліморфізму», керівник: Олександр Іванов, Андрій Лосяк – «Проєктування механізму гідронасосу із замкнутими тілами кочення», керівник: Денис Прокопенко.

Тематика дипломних проєктів відзначається різноманіттям, містить елементи творчо-пошукового і дослідницького спрямування, відповідає сучасним тенденціям розвитку науки і техніки. Проєкти направлені на розв’язання актуальних проблем спеціальності 131 Прикладна механіка та пов’язані з різноманітними аспектами спеціальності. Для презентації проєктів використовувались виконані засобами сучасних CAD-систем 3D-моделі та кресленики, застосовані технології САМ-систем для імітації механічної обробки на верстатах з ЧПК та спеціально підготовлені презентації з елементами фото- та відеодемонстрації відповідного матеріалу.

Вітаємо із успішним захистом та бажаємо подальших успіхів у навчанні та роботі!

©Всі права захищено 2023
Solved with 💜 by mir4ri