Захист курсових робіт як результат навчальної діяльності

21 листопада відбувся захист курсових робіт студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з дисципліни «Товарознавство та організація торгівельних процесів». Слухала захист курсових робіт студентів комісія в такому складі: Малик І.В. - голова комісії, заступника директора коледжу з навчальної роботи, Камінська Л.П. - завідувачка відділення КІУАМ, викладач спецдисциплін, Колісник Л.Я. - голова циклової комісії, викладач спецдисциплін. Тематика курсових робіт, їх актуальність та практичне значення дозволяють сформувати фахові компетентності, які допоможуть студентам у їхній майбутній професійній діяльності. Під час захисту студенти продемонстрували вміння вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі торговельної діяльності. Вітаємо всіх студентів із успішним захистом! Особливої уваги заслуговують курсові роботи: Ковалевської Н.Б. на тему: «Управління персоналом торгових підприємств і його матеріальне стимулювання», Ковалевської А.Б. на тему: «Реклама та інформація в діяльності торгівельних підприємств» та Щерб’як М.І. на тему: «Організація торгівельного обслуговування покупців».

©Всі права захищено 2023
Solved with 💜 by mir4ri