Студентське самоврядування

Студентське самоврядування у коледжі − невід'ємна частина громадського самоврядування, що забезпечує захист прав і інтересів осіб, які навчаються у закладі освіти,  їхню участь в управлінні закладом.

У студентському самоврядуванні ВСП «ФКЕП ІФНТУНГ» беруть участь студенти, які навчаються у коледжі на денній формі навчання. Усі такі особи мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні. Воно здійснюється вузі через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом голосування.

Органи студентського самоврядування:

 • приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;

 • проводять наукові конференції, організаційні, культурно-масові, спортивні, оздоровчі й інші заходи;

 • сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються в коледжі;

 • розпоряджаються коштами й іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі;

 • виконують інші функції.

За погодженням з органом студентського самоврядування приймається рішення про:

 • відрахування осіб, які навчаються ВСП «ФКЕП ІФНТУНГ», та їх поновлення на навчання;

 • переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб;

 • переведення осіб, які навчаються у ВСП «ФКЕП ІФНТУНГ» за контрактом за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

 • призначення заступників директора, завідувачів відділень, які відповідають за роботу із студентами.

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів ВСП «ФКЕП ІФНТУНГ», які:

 • ухвалюють (затверджують) «Положення про студентську раду»;

 • обирають виконавчі органи студентського самоврядування;

 • визначають структуру, повноваження, порядок обрання та термін повноважень виконавчих органів студентського самоврядування;

 • заслуховують звіт виконавчих органів студентського самоврядування.

Виконавчий орган студентського самоврядування обирається на загальних зборах (конференції) студентів.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;

 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

 • сприяння створенню відповідних умов для відпочинку студентів;

 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

 • організація співробітництва зі студентами інших закладів освіти і молодіжними організаціями.

Склад студентської ради

Гавадза

Гавадза Володимир Васильович

Голова Студентської ради
Група: ПІ-21-03
Номер телефону:
Цапчук

Цапчук Христина Іванівна

Заступниця голови Студентської ради
Група: ФБ-21-01
Номер телефону:
зображення viber 2023-06-29 08-33-52-200

Дзуль Анна Михайлівна

Секретар Студентської ради
Група: ПІ-22-03
Номер телефону:
Dmutriv

Рібий Богдан Ярославович

Голова Студради відділення «Політехнічне»
Група: ЕЛ-22-01
Номер телефону:
Іванюк

Іванюк Юрій Орестович

Голова Студради відділення «Бізнесу, кібербезпеки та інжинірингу»
Група: КІ-20-01
Номер телефону:
зображення viber 2023-06-29 08-33-56-922

Швець Юрій Андрійович

Голова Студради Відділення «Комп'ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки»
Група: АК-22-03
Номер телефону:
Аліна1

Батюк Аліна Сергіївна

Голова Студради відділення «Інформаційних технологій»
Група: ПІ-20-02
Номер телефону:
зображення viber 2023-06-29 08-33-55-491

Федорович Ольга Ігорівна

Представниця відділення «Бізнесу, кібербезпеки та інжинірингу»
Група: ПТ-22-01
Номер телефону:
 • Положення про студентську раду

 • Система студентського самоврядування

 • Система роботи серед студентської молодіз з попередження правопорушень

©Всі права захищено 2023
Solved with 💜 by mir4ri