Циклова комісія "Комп’ютерної інженерії та мехатроніки

Циклова комісія «Комп’ютерної інженерії та мехатроніки» була створена у 2020 році шляхом об'єднання циклової комісії «Комп’ютерної інженерії» та циклової комісії «Прикладної механіки»  і є випусковою для студентів спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія» та 131 «Прикладна механіка».  

 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія – це унікальна спеціальність, що дозволяє отримати знання у галузі комп’ютерних мережевих технологій, апаратно-програмних систем та програмної інженерії, а попит на фахівців із поглибленими знаннями мережевих технологій продовжує постійно зростати, як в Україні так і за кордоном.

Спеціальність формує професійні компетенції з проєктування, реалізації, впровадження та обслуговування програмного і апаратного забезпечення в сфері сучасних ІТ-технологій.

Прикладна механіка

«Прикладна механіка» – одна з «наймолодших» спеціальностей в коледжі. Тут навчаються молоді люди, для яких прохолода металу, запах мастила,  звук двигуна  і відблиски стружки – це  радість, хобі, стиль життя.

Мехатроніка – це наука, що об’єднала в собі знання точної механіки з електронними, комп’ютерними та електро-технічними елементами, які дозволяють створювати, програмувати, експлуатувати і обслуговувати нові види машин, пристроїв і механізмів. Мехатронік – це спеціаліст з прикладної механіки, який може працювати і будувати кар’єру в галузі робототехніки, автоматизації, електричних системах, комп’ютерних науках.

Основні завдання, які зможе вирішувати випускник

 • створювати системне та прикладне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж

 • розробляти конструкторську та проєктну документацію для створення конструкцій машин, механізмів та їх елементів;

 • забезпечувати захист інформації, що обробляється в комп’ютерних системах та мережах з метою реалізації встановленої політики інформаційної безпеки

 • брати участь у виборі, розрахунку, обслуговуванні та експлуатації приводів верстатного і робототехнічного обладнання;

 • використовувати засоби і системи автоматизації проектування до розроблення компонентів комп’ютерних систем та мереж, Інтернет додатків, тощо

 • обслуговувати верстати та технологічне обладнання з числовим програмним керуванням;

 • проектувати, впроваджувати та обслуговувати комп’ютерні системи та мережі різного виду та призначення

 • працювати з машинами та  механізмами промислових робототехнічних комплексів;

 • використовувати та впроваджувати нові технології, включаючи технології розумних, мобільних і безпечних обчислень, 

 • практично використовувати комп'ютеризовані системи проєктування (CAD): Autodesk Inventor; SolidWork; КОМПАС-3D; 

 • брати участь в модернізації та реконструкції комп’ютерних систем та мереж, різноманітних вбудованих і розподілених додатків, зокрема з метою підвищення їх ефективності

 • моделювати технологічні процеси механічної обробки матеріалів за допомогою комп'ютеризованої системи виробництва (CAM) САМWork;

 • адмініструвати, використовувати, адаптувати та експлуатувати наявні інформаційні технології та системи

 • обслуговувати технічні засоби автоматизованого керування технологічним обладнанням, програмувати на платформі Arduino

 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 • виконання освітньо-професійної програми підготовки фахових молодших бакалаврів за спеціальностями 123 "Комп'ютерна інженерія" та 131 «Прикладна механіка».;

 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня педагогічних працівників.

 • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації навчального процесу;

 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання та соціалізації студентів;

 • забезпечення методичними та навчальними матеріалами;

 • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;

 • впровадження інноваційних технологій у навчальний процес;

 • модернізація матеріальної бази для забезпечення усіх спектрів подаваного матеріалу та потреб у навчальному процесі.

ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ Є:

 • формування фахового молодшого бакалавра здатного до творчої професійної діяльності;

 • формування вміння самостійно здобувати нові знання та використовувати їх у практичній діяльності, що підвищить їх конкурентоспроможність на ринку праці;

 • виховання соціально-активної особистості, яка поєднує в собі високу мораль, культуру з почуттям патріотизму та соціальної справедливості;

 • шанобливе ставлення до національних культурних та історичних цінностей України.

 Метою освітнього процесу є підготовка висококваліфікованих спеціалістів в галузі інформаційних технологій. Створення сприятливих умов з організації навчального процесу для забезпечення всебічного розвитку навиків фахівців та базису знань за спеціальностями 123 «Комп’ютерна інженерія» та 131 «Прикладна механіка».  

Викладацький склад

Шнайдер

Шнайдер Марія Володимирівна

Голова циклової комісії, викладач спецдисциплін
Освіта: повна вища, Коледж електронних приладів ІФНТУНГ, 2001 р., Інститут менеджменту та економіки «Галицька Академія», 2007 р.
Спеціальність: "Програмування для електронно обчислювальної техніки і автоматизованих систем", "Програмне забезпечення автоматизованих систем"
Кваліфікація: технік-програміст, інженер-програміст
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Прикладне програмування в телекомунікаційних системах", "Архітектура та проєктування програмного забезпечення", "Офісне програмне забезпечення", "Інформатика (основи програмування)", "Обчислювальна техніка і програмування"
У коледжі працює з 2001 року
Іванов

Іванов Олександр Олександрович

Заступник голови циклови циклової комісії, викладач спецдисциплін
Освіта: повна вища, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2015 р.
Спеціальність: "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій"
Кваліфікація: інженер-механік
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії
Дисципліни, які викладає: "Технологія конструкційних матеріалів", "Будова і обслуговування верстатів з ЧПК та робототехнічні комплекси", "Механіка матеріалів і конструкцій"
У коледжі працює з 2018 року
Береговський

Береговський Василь Васильович

Директор, викладач спецдисциплін
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Освіта: Львівський політехнічний інститут, 1991 р., Аспірантура національного університету «Львівська політехніка», кандидатська дисертація на тему: “Математичне та програмне забезпечення автоматизованого проектування систем “інтелектуального будинку”, 2017 р.
Спеціальність: "Конструювання та технологія виготовлення радіоапаратури", "Системи автоматизації проектувальних робіт"
Кваліфікація: інженер
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Комп’ютерна схемотехніка", "Обчислювальна техніка та мікропроцесори"
У коледжі працює з 1998 року
вовк

Вовк Ірина Іванівна

Заступник директора з навчально-виробничої роботи, викладач спецдисциплін
Освіта: повна вища, Коледж електронних приладів ІФНТУНГ, 2006 р., Приватний вищий навчальний заклад «Галицька академія», 2010 р.
Спеціальність: "Програмне забезпечення автоматизованих систем", "Програмування для електронно обчислювальної техніки і автоматизованих систем"
Кваліфікація: технік-програміст, інженер-програміст
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст другої категорії
Дисципліни, які викладає: "Інформаційні мережі Інтернет"
У коледжі працює з 2006 року
Грималюк

Грималюк Василь Степанович

Завідувач лабораторії комп'ютерного центру, викладач спецдисциплін
Освіта: повна вища, Київський політехнічний інститут, 1991 р.
Спеціальність: "Промислова електроніка"
Кваліфікація: інженер-конструктор технолог РЕА
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Архітектура комп’ютера", "Комп’ютерні мережі", "Операційні системи", "Обчислювальні та мікропроцесорні пристрої в електронних апаратах"
У коледжі працює з 1998 року
Йосифів

Йосифів Вікторія Денисівна

Викладач спецдисциплін
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Освіта: повна вища, Коледж електронних приладів ІФНТУНГ, 2003р., ІФНТУНГ, 2006 р. Аспірінтура ІФНТУНГ, 2013 р., кандидатська дисертація“Розробка заходів підвищення ефективності експлуатації холодильників газу на компресорних станціях”, 2013 р.
Спеціальність: "Обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робото технічних систем", "Системи управління і автоматики", "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища"
Кваліфікація: технік комп’ютерних систем, магістр із систем управління і автоматики
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Основи крос-платформенного програмування", "Системне програмування", "Системне програмне забезпечення", "Периферійні пристрої", "Програмне забезпечення мікроконтролерів", "Системне програмне забезпечення і ОП, "Об’єктно-орієнтоване програмування"
У коледжі працює з 2006 року
Пітчук

Пітчук Любов Василівна

Викладач спецдисциплін
Освіта: повна вища, Івано-Франківський інститут нафти і газу, 1988 р.
Спеціальність: "Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти"
Кваліфікація: інженер-механік
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Педагогічне звання: викладач-методист
Дисципліни, які викладає: "Технології (креслення)", "Вступ до спеціальності", "Нарисна геометрія", "Інженерна та комп’ютерна графіка", "Приводи верстатних систем", "Практикум з проєктування елементів мехатронних систем"
У коледжі працює з 1991 року
Красій

Красій Роксолана Миронівна

Викладач спецдисциплін
Освіта: повна вища, Коледж електронних приладів ІФНТУНГ, 2017 р., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2020 р.
Спеціальність: "Прикладна механіка", "Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів»
Кваліфікація: електромеханік, магістр з прикладної механіки
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст без категорії
Дисципліни, які викладає: "Механіка", "Основи обробки матеріалів та інструментів"
У коледжі працює з 2020 року
Проопенко

Прокопенко Денис Петрович

Викладач спецдисциплін
Освіта: повна вища, Вище професійне училище №17, 1997р, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2002р
Спеціальність: "Верстатник широкого профілю, оператор верстатів з ЧПК", "Технологія машинобудування"
Кваліфікація: верстатник широкого профілю - V розряду, оператор верстатів з ЧПК - IV розряду, інженер-механік
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст без категорії
Дисципліни, які викладає: "Теоретична механіка", "Механіка матеріалів і конструкцій", "Теорія механізмів та машин"
У коледжі працює з 2018 року

Дисципліни, які забезпечує циклова комісія

Творчо-пошукова робота

Навчання - це співпраця викладача з студентами, в ході якої відбувається передача досвіду. Студент вчитися самостійно приймати рішення під керівництвом досвідченого і лояльного наставника.

Через розваги, ігри і видовища студенти розкривають таємниці світобудови, перевіряють закони фізики, властивості тіл, перетворення енергії та поринають у віртуальний інтерактивний простір новітніх технологій, знайомляться з майбутньою професією

Екскурсія на сучасне підприємство міста ТОВ Інтелком, Данея

Участь в науково-практичному семінарі «Майбутнє поруч – роботи FANUC!», що відбувся  в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

©Всі права захищено 2022
Solved with 💜 by mir4ri