Викладачам

Графіки навчального процесу 2022/2023 навчальний рік

 • З підготовки молодших спеціалістів

 • З підготовки фахових молодших бакалаврів

Освітньо-професійні програми підготовки фахового молодшого бакалавра

 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 • 121 «Інженерія програмного забезпечення»

 • 123 «Комп’ютерна інженерія»

 • 131 «Прикладна механіка»

 • 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

 • 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

 • 171 «Електроніка»

 • 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

 • 125 "Кібербезпека"

 • 126 "Інформаційні системи та технології"

 • 185 "Нафтогазова інженерія та технології"

Навчальні плани підготовки фахового молодшого бакалавра

 • Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

 • Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

 • Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення"

 • Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

 • Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра спеціальності 131 "Прикладна механіка"

 • Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

 • Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"

 • Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра спеціальності 171 "Електроніка"

 • Навчальний план спеціальності підготовки фахового молодшого бакалавра спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка"

Освітньо-професійні програми молодшого спеціаліста

 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 • 121 «Інженерія програмного забезпечення»

 • 123 «Комп’ютерна інженерія»

 • 131 «Прикладна механіка»

 • 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» (молодший спеціаліст)

 • 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (молодший спеціаліст)

 • 171 «Електроніка» (молодший спеціаліст)

 • 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (молодший спеціаліст)

Навчальні плани підготовки молодшого спеціаліста

 • Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення"

 • Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

 • Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 131 "Прикладна механіка"

 • Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

 • Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"

 • Навчальний план спеціальності підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка"

 • Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 171 "Електроніка"

Зразки оформлення документів

 • Зразок робочої програми навчальної дисципліни

 • Вимоги до оформлення ККР

 • Зразок оформлення екзаменаційного білету

 • Загальні вимоги до оформлення навчальних посібників та навчально-методичної літератури

 • Методичні вказівки до курсового та дипломного проєктування

 • Інструкція з ведення навчального журналу та оцінювання навчальних досягнень студентів

 • Бланк звіту-аналізу навчально-методичної роботи

Інше

 • Рекомендації з навчально-методичного забезпечення (лист МОН 1/9-434 від 09.07.2018)

 • Положення про чергування викладачів та адміністрації в Коледжі електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

 • Положення про атестацію лабораторій, кабінетів, майстерень

 • Атестаційний лист навчального кабінету

 • Атестаційний лист лабораторії (майстерні)

©Всі права захищено 2023
Solved with 💜 by mir4ri