Викладачам

Атестація педагогічних працівників

 • Наказ на атестаційну комісію

 • Графік роботи атестаційної комісії

 • План роботи атестаційної комісії

 • Список викладачів, які атестуються

 • Експертні групи

 • Наказ про результати атестації

Графік освітнього процесу 2023/2024 навчальний рік

 • З підготовки фахових молодших бакалаврів

Освітньо-професійні програми підготовки фахового молодшого бакалавра 2020

 • 121 «Інженерія програмного забезпечення»

 • 123 «Комп’ютерна інженерія»

 • 131 «Прикладна механіка»

 • 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

 • 171 «Електроніка»

 • 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Освітньо-професійні програми підготовки фахового молодшого бакалавра 2022

 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (2023 р.)

 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 • 121 «Інженерія програмного забезпечення»

 • 123 «Комп’ютерна інженерія»

 • 131 «Прикладна механіка»

 • 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

 • 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

 • 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

 • 125 "Кібербезпека та захист інформації"

 • 126 "Інформаційні системи та технології"

 • 171 «Електроніка»

 • 185 "Нафтогазова інженерія та технології"

Освітньо-професійні програми підготовки фахового молодшого бакалавра 2023

 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (2023 р.)

 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2023 р.)

 • 174 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» (2023 р.)

Зразки оформлення документів

 • Вимоги до оформлення ККР

 • Зразок оформлення екзаменаційного білету

 • Оформлення текстових та графічних документів у проєктах та роботах здобувачів освіти (методичні рекомендації)

 • Інструкція з ведення навчального журналу та оцінювання навчальних досягнень студентів

 • Бланк звіту-аналізу навчально-методичної роботи

Інше

 • Рекомендації з навчально-методичного забезпечення (лист МОН 1/9-434 від 09.07.2018)

 • Положення про чергування викладачів та адміністрації в Коледжі електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

 • Положення про атестацію лабораторій, кабінетів, майстерень

 • Атестаційний лист навчального кабінету

 • Атестаційний лист лабораторії (майстерні)

©Всі права захищено 2024
Solved with 💜 by mir4ri