Публічна інформація

Освітньо-професійні програми
 • Сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти

 • Органи управління

 • Кадровий склад

 • Ліцензії на провадження освітньої діяльності (Відомість щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти)

 • Мова освітнього процесу

 • Вакантних посад в коледжі немає. У разі появи інформація про них буде розміщена

 • Матеріально-технічне забезпечення

 • Наявність гуртожитків, вільних місць у них та розмір плати за проживання

 • Результати моніторингу якості освіти за підсумками семестру

 • Звіт про діяльність закладу освіти

 • Правила прийому до ВСП "Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу" в 2023 році

 • Умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 • Розмір плати за навчання здобувачів освіти

 • Додаткові освітні та інші послуги, їх вартість, порядок надання та оплата

 • Правила поведінки здобувачів освіти у ВСП "Фаховий коледж електронних приладів ІФНТУНГ"

 • Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу та Порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність осіб, причетних до булінгу

 • План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу

 • Кошторис 2023

 • Відомості про договори про передачу права на експлуатацію

 • Ліцензований обсяг

 • Звіт фінансово-господарської діяльності за 2021 рік

 • Звіт фінансово-господарської діяльності за 2022 рік

 • Інформація про перелік робіт і послуг, отриманих, як благодійна допомога

 • Кошторис на 2021 рік

©Всі права захищено 2024
Solved with 💜 by mir4ri