Атестація здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

З 20 по 21 червня в коледжі відбулася атестація здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення».

Для проведення атестації у формі захисту кваліфікаційних робіт (дипломних проєктів), була створена екзаменаційна комісія в складі:

- Корнута Богдан Іванович – голова комісії, заступник директора з виробництва ТОВ «Мікрол»;

- Білан Ольга Ярославівна – голова циклової комісії «Інформаційних технологій», викладач спеціальних дисциплін;

- Стражник Ольга Ярославівна – викладач спеціальних дисциплін.

Кваліфікаційна робота є важливим етапом у навчанні, що готує студента до реальних умов професійної діяльності та підтверджує його готовність до виконання професійних обов'язків, дає можливість продемонструвати та застосувати знання та навички, набуті протягом навчання, включаючи всі етапи від формування вимог до реалізації та тестування програмного продукту.

Екзаменаційна комісія відзначила високий рівень підготовки студентів та відповідність їхніх робіт сучасним вимогам IT-індустрії. Студенти продемонстрували добрі знання в області програмування та вміння застосовувати різні технології для вирішення практичних задач. Особливу увагу було приділено якості коду, архітектурі програмних продуктів та їх тестуванню.

Комісія відзначила високий рівень робіт виконаних студентами Павлюком Петром Васильовичем на тему «Сайт ресторану органічної кухні», Фичаком Михайлом Владиславовичем на тему «Сайт магазину елементів декору інтер’єру» (керівник Білан Ольга Ярославівна), Тузом Русланом Володимировичем на тему «Інтерактивний вебдодаток туристичної агенції реалізований з використанням Python Django» (керівник Василів Микола Миколайович), Семенюк Анастасією Олексіївною на тему «Сайт продажу квіткових композицій» (керівник Семеген Юрій Володимирович) та Люльчаком Олександром Ігоровичем на тему «Вебсайт маркетплейсу NFT-зображень» (керівник Стражник Ольга Ярославівна).

Бажаємо усім випускникам не зупинятися на досягнутих здобутках у навчанні, впевнено долати усі виклики та труднощі, що виникатимуть на Вашому шляху!

©Всі права захищено 2024
Solved with 💜 by mir4ri