Поєднання автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій як результат кваліфікаційних робіт фахових молодших бакалаврів

З 17 до 25 червня 2024 р. на відділенні «Комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» відбувся захист кваліфікаційних робіт (дипломних проєктів) випускників спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Саме робота над написанням дипломних проєктів, їх захист є показником не тільки якості знань, здобутих студентами під час навчання в коледжі, рівня їх фахових умінь і навичок, а й свідченням готовності молодого спеціаліста до виконання професійних обов’язків, здобуття фахової передвищої освіти та сформованості активної громадянської позиції. Цього року захист дипломів слухала екзаменаційна комісія у складі: Юрій Коновалов, гловний інженер ПП «СНІК-ГАЛ» - голова комісії, Марія Кучірка, завідувачка відділення «Комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» - заступник голови комісії та члени комісії: Михайло Бідасюк, викладач спецдисциплін, голова циклової комісії Комп’ютерно-інтегрованих технологій, робототехніки та метрології, Оксана Бігун, викладачка спецдисциплін, завідувачка лабораторії дистанційного навчання, Оксана Кучеренко, викладачка спецдисциплін, заступниця директора з виховної роботи. Захист проходив за особливих обставин воєнного стану, коли нашим співвітчизникам зі зброєю в руках доводиться захищати Україну, відстоювати її суверенність. Тому саме згуртованість студентського та викладацького колективів, усвідомлення державної важливості справи забезпечили результативність захисту дипломних проєктів.

Більшість дипломних проєктів містять крім виконаної, згідно з вимогами нормоконтролю, повної конструкторської документації, реально діючу фізичну або віртуальну модель розробленої системи, або пакет програмного забезпечення. Можливості студентських розробок були продемонстровані під час захисту.

Найбільш перспективними для подальшої роботи в даному напрямку і доцільними для застосування у виробництві є наступні проєкти:

1. «Система дистанційного контролю і керування освітленістю» студент Заник Максим Васильович група АК-20-01, керівник Бігун О.Б.

2. «Голосовий асистент із використанням штучного інтелекту» Скорик Олексій Ігорович АК-20-01, керівник Федейко Ю. В.

3. «Пересувна система відеоспостереження з дистанційним керуванням» студент Дякун Андрій Вікторович АК-20-01, керівник Тихонюк Я.І.

4. «Система автоматизованого вимірювання вологості і поливу ґрунту» студент Маслій Юрій Вікторович АК-20-01, керівник Скобель І.М.

5. «Мікроконтролерна система захоплення цілі на ультразвуковому радарі» студент Шпирка Володимир Іванович АК-20-02, керівник Бідасюк М. А.

Варто зазначити актуальність тем дипломних проєктів, їх практичне спрямування, фахову зацікавленість студентів, їх усвідомлене ставлення до майбутньої професійної діяльності. Саме спеціалісти з автоматизації виробництва, компʼютерно-інтегрованих технологій та робототехніки вкрай необхідні в усіх галузях промисловості як у мирний, так і у воєнний час, а особливо в період відбудови України після Перемоги. Бажаємо всім нашим випускникам успішної професійної реалізації, здійснення життєвих мрій, а головне – Перемоги українського народу над лютим ворогом!

©Всі права захищено 2024
Solved with 💜 by mir4ri