Вітаємо студентів циклової комісії "Бізнесу та управління" із успішним захистом курсових робіт!

З 22по 25 квітня відбувся захист курсових робіт студентів спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з дисципліни «Фінансовий аналіз» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з дисципліни «Підприємницька діяльність».

Захист курсових робіт студентів комісія слухала в такому складі: Малик І.В. - голова комісії, заступник директора коледжу з навчальної роботи, Камінська Л.П. - завідувачка відділення, викладач спецдисциплін, Колісник Л.Я. - голова циклової комісії, викладач спецдисциплін, Кобрин О.Т. – викладач спецдисциплін.

Тематика курсових робіт, їх актуальність та практичне значення дозволяють сформувати фахові компетентності, які допоможуть студентам у їхній майбутній професійній діяльності. Під час захисту студенти продемонструвати розуміння обраної теми, вміння аналізувати, висловлювати власні думки та аргументувати свої висновки.

Особливої уваги заслуговують курсові роботи студентів групи ФБ-21-01: Кіцул К. на тему: «Фінансовий аналіз доходів і витрат, прибутку та рентабельності», Самборської В. на тему: «Методика проведення аналізу платоспроможності підприємства», Цапчук Х. на тему: «Організація аналізу фінансового стану підприємства» Петрів В. на тему: «Аналіз та оцінка ризиків діяльності підприємства», також студентів групи ПТ-21-01: Семанюк Н. на тему: «Мотивація підприємницької діяльності» і Бомби М. на тему: «Менеджмент у підприємницькій діяльності».

Вітаємо всіх студентів із успішним захистом!

©Всі права захищено 2024
Solved with 💜 by mir4ri