Дирекція

Береговський Василь Васильович

Директор, кандидат технічних наук

Народився 01.10.1967 року в селі Підшумлянці Галицького району Івано-Франківської області. Після закінчення середньої школи №16 міста Івано-Франківськ навчався в Львівському політехнічному інституті за спеціальністю «Конструювання та технологія виготовлення радіоапаратури». В 1991 році розпочав працювати інженером-конструктором СКТБ «Орізон» виробничого об’єднання «Родон».

В 1998 році розпочав роботу в коледжі на посаді завідувача лабораторією, а з 1999 року – викладача спеціальних дисциплін. З 2004 року призначений головою циклової комісії «Комп’ютерна інженерія». З січня 2014 працював завідувачем економіко-технічного відділення, де координував навчання за чотирма спеціальностями технічного та економічного напрямків. Паралельно з роботою навчався в аспірантурі національного університету «Львівська політехніка», де в 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Математичне та програмне забезпечення автоматизованого проектування систем “інтелектуального будинку” за спеціальністю 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт». Автор 24 наукових публікацій.

З 2017 року за сумісництвом працює доцентом кафедри комп’ютерних систем і мереж ІФНТУНГ.

Кожен викладач коледжу має можливість спокійно і творчо працювати, відчувати свою захищеність з боку мудрого керівника, доброї і порядної людини.

Василь Васильович - керівник, який ніколи не зупиняється на досягнутому, весь час перебуває у творчому пошуку шляхів розвитку закладу освіти та вдосконалення освітнього процесу.

Контактний телефон: +380 (342) 78-30-46

Малик Іван Васильович

Заступник директора з навчальної роботи, кандидат філософських наук

Народився 30 травня 1959 року в селищі Чернелиця Городенківського району. Після закінчення Чернелицької середньої школи навчався в Київському державному педагогічному інституті ім. Горького, на даний час Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, на спеціальності “Історія, суспільствознавство, методика виховної роботи”.

Працює в коледжі з 1990 року на посаді заступника директора з виховної роботи, а з 1996 року - заступника директора з навчальної роботи. В 2008 році завершив навчання в аспірантурі НПУ імені М.П.Драгоманова захистом кандидатської дисертації на тему: «Філософський дискурс технократизму в освітніх концепціях ХХІ», здобувши наукове звання кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.10 «Філософія освіти». У 2009 році присвоєно педагогічне звання викладач-методист. З 2009 по 2017 рік за сумісництвом працював доцентом кафедри ІФНТУНГ, з 2012 по 2018 рік доцентом кафедри Філософії та педагогіки НКЦ Національного транспортного університету в м. ІваноФранківську, з 2016 по 2018 - доцентом кафедри транспортного права та логістики. Автор монографії «Технократизм в освіті ХХ1 століття» (Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008 рік), співавтор монографії з доктором філософських наук, професором В.П.Бехом «Технократизм у дискурсі проблем вищої школи» (Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009 рік), співавтор колективної монографії за науковою редакцією професора В.П.Беха «Особистість у вирі планетарного світу» (Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019 рік), автор дев’яти наукових статей та співавтор одного з навчальнометодичних посібників «Галузевий стандарт вищої освіти», 2006 рік.

Використовує можливості навчальних предметів філософії, соціології для формування Людини, Громадянина, Патріота. Як керівник і як педагог забезпечує єдність освітнього процесу.

Переконаний, що в житті і своїй професії найважливіші функції освіти – це навчання і виховання у їх безперервній взаємодії. Результати освітньої діяльності – головний критерій істини її філософських засад, дієва система освіти – найважливіший засіб “покращення суспільства” /Джон Дьюї/, вирішення його найгостріших проблем. А педагогічну діяльність в цілому треба розглядати “як прикладну філософію” /Сергій Гессен /.

Контактний телефон: +380 (342) 78-30-46

Вовк Ірина Іванівна

Заступник директора з навчально-виробничої роботи

У 2006 році закінчила Коледж електронних приладів ІФНТУНГу за спеціальністю «Програмування для електроннообчислювальної техніки і автоматизованих систем»; кваліфікація – технік-програміст. У 2010 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Галицька академія» за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем», кваліфікація – інженер-програміст.

У коледжі працює з 2006 р. на посаді секретар навчальної частини, а з 2013 р. – завідувач навчально-виробничої практики, викладач – комп’ютерних дисциплін; з 2020 р. – заступник директора з навчально-виробничої роботи. Одна із упорядників методичних рекомендацій для керівників практик «Вимоги до організації та проведення практики». Спрямовує свої зусилля та мобілізує підлеглий персонал на створення сучасних навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, підтримує зв’язок із підприємствами області та регіону з питань організації практик та працевлаштування.

Студент – це не посудина, яку потрібно заповнити, студент – факел, який треба запалити.

Контактний телефон: +380 (342) 78-30-46

Кучеренко Оксана Іванівна

Заступник директора з виховної роботи

У 2002 р. закінчила Коледж електронних приладів університету нафти і газу за спеціальністю «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем»; кваліфікація – програміст. У 2012 р. закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Галицька академія» за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем», кваліфікація – професіонал у галузі програмування. У коледжі працює на посадах: з 2005 р. – бібліотекар; з 2012 р. – викладач спеціальних дисциплін напряму «Комп’ютерні науки»; з 2020 р. – відповідальний секретар приймальної комісії; з вересня 2020 р. – заступник директора з виховної роботи.

Співрозробник освітньо-професійних програм для спеціальності 151: «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології», «Комп’ютерно-інтегровані технології та прикладне програмування».

«Переступаючи поріг коледжу, я усвідомлюю, що приходжу до студентів, щоб розпізнати у кожному з них людську особистість, здатну розвиватись і прогресувати. Мій обов’язок - прийняти кожного студента таким, яким він є, а не яким я хотіла б його бачити, допомогти кожній дитині досягти максимуму її потенційних можливостей. Мій обов’язок – сприяти розвитку того доброго, що є мінімальним капіталом кожної без винятку людини. Допомогти кожному студентові розкрити свої здібності, талант, сформувати активну життєву позицію на благо своєї Батьківщини.

Педагогу повинні бути притаманні якості близькі до материнських. Як мати віддає своїм дітям все найкраще, так і педагог вкладає свою душу в студентів. У цьому внутрішній зміст професії».

Контактний телефон:  +380 (342) 56-57-00

Завойський Ігор Михайлович

Заступник директора з адміністративно-господарської роботи

Народився 30.04.1959 року в місті Львові. У 1986 році  закінчив факультет автоматики Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальна техніка».

У 1999 році закінчив Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

З 1986 року по 1994 рік  працював інженером-конструктором , начальником конструкторського бюро на ВО "Геофізприлад" та ВО "Родон" в м. Івано-Франківську.

З 1994 року по 2009 рік  проходив службу в органах внутрішніх справ на посадах середнього та старшого начальницького складу у м. Івано-Франківську. Спеціальне звання – полковник міліції.

З вересня 2014 року по квітень 2016 року приймав участь в  АТО в складі добровольчого полку  "АЗОВ"  Національної гвардії України.

Контактний телефон: +380 (342) 78-30-46
©Всі права захищено 2024
Solved with 💜 by mir4ri