Нормативно-правова база

Накази

 • Про внесення змін до наказу №06-У "Про особливості здійснення освітнього процесу у другому півріччі 2023-2024 н.р."

 • Про здійснення освітнього процесу у другому півріччі 2023-2024 н.р.

 • Про роботу коледжу під час воєнного стану

 • Про здійснення освітнього процесу у першому півріччі 2023-2024 н.р.

 • Про внесення змін до наказу від 18.01.2023 р. № 04-У "Про організацію освітнього процесу в другому півріччі 2022/2023 навчального року"

 • Наказ про організацію освітнього процесу в другому півріччі 2022/2023 навчального року

 • Про продовження дистанційного навчання

 • Про затвердження форми Угоди про навчання за програмою академічної мобільності

 • Наказ "Про створення функціонального структурного підрозділу коледжу"

 • Наказ про перейменування Коледжу електронних приладів ІФНТУНГ (10.02.2021)

 • Наказ про перейменування Коледжу електронних приладів ІФНТУНГ

Положення

 • Положення про навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни

 • Положення про відділення у Відокремленому структурному підрозділі "ФКЕП ІФНТУНГ"

 • Положення про електронний репозитарій

 • Положення про академічну доброчесність

 • Положення про організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі "ФКЕП ІФНТУНГ"

 • Положення про методичну роботу у відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж електронних приладів ІФНТУНГ»

 • Положення про навчання здобувачів освіти за індивідуальним графіком у відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж електронних приладів ІФНТУНГ»

 • Положення про організацію самостійної роботи здобувачів освіти у відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж електронних ІФНТУНГ»

 • Положення про раду із забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності у відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж електронних приладів ІФНТУНГ»

 • Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та оновлення освітньо-професійних програм у відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж електронних приладів ІФНТУНГ»

 • Положення про Школу молодого викладача у відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж електронних приладів ІФНТУНГ»

 • Положення про бібліотеку ВСП "ФКЕП ІФНТУНГ"

 • Про дуальну форму здобуття фахової передвищої освіти

 • Про порядок реалізації права на академічну мобільність у ВСП «Фаховий коледж електронних приладів ІФНТУНГ»

 • Про індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти

 • Про порядок реалізації здобувачами фахової передвищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін

 • Положення про екзаменаційну комісію

 • Положення про курсові проєкти (роботи) та дипломні проєкти

 • Положення про організацію інклюзивного навчання у Фаховому коледжі електронних приладів ІФНТУНГ

 • Положення про старосту групи

 • Положення про організацію внутрішнього контролю за освітнім процесом у Фаховому коледжі електронних приладів ІФНТУНГу

 • Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

 • Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу»

 • Положення про робочу навчальну програму

 • Положення про оцінювання залишкових знань студентів

 • Положення про відрахування, переведення і поновлення студентів

 • Положення про ліквідацію академзаборгованості студентами

 • Положення про групи впливу (стейкхолдерів)

 • Положення про моніторинг і контроль якості освіти

 • Положення про проведення директорських контрольних робіт

 • Положення про семестровий контроль і порядок проведення екзаменів

 • Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін

 • Положення про переведення на вакантні місця державного замовлення

 • Положення про атестацію педагогічних працівників

 • Положення про інформаційний супровід офіційного вебсайту

 • Положення про дистанційну та змішану форми навчання

 • Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників Фахового коледжу електронних приладів ІФНТУНГ

 • Положення про працевлаштування студентів і випускників Фахового коледжу електронних приладів ІФНТУНГ

 • Положення щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосувуванням дистанційних технологій в Фаховому коледжі електронних приладів ІФНТУНГ

 • Положення про методичну раду Фахового коледжу електронних приладів ІФНТУНГ

Інші документи

 • Колективний договір

 • Антикорупційна програма

 • Правила призначення стипендії

 • Правила внутрішнього трудового розпорядку ВСП «Фаховий коледж електронних приладів ІФНТУНГ»

 • Стратегія розвитку

 • Склад студентської ради

©Всі права захищено 2024
Solved with 💜 by mir4ri