Нормативно-правова база

Накази

 • Наказ про освітнього процесу в другому півріччі 2022/2023 навчального року

 • Про організацію освітньої діяльності педагогічних працівників коледжу в 2022-2023 навчальному році

 • Про здійснення посиленого контролю за здійсненням освітнього процесу в умовах воєнного стану

 • Про затвердження форми Угоди про навчання за програмою академічної мобільності

 • Про здійснення освітнього процесу у другому півріччі 2021-2022 н.р. в умовах воєнного стану

 • Про роботу коледжу під час воєнного стану

 • Наказ про організацію освітнього процесу у другому півріччі 2021/2022 н.р.

 • Наказ про зміни графіку навчального процесу № 133-У

 • Наказ про тимчасовий перехід на дистанційну форму навчання з 23.09.2021 р.

 • Наказ про організацію освітнього процесу у першому півріччі 2021/2022 н. р.

 • Наказ про організацію освітнього процесу в коледжі в 2020-2021 н. р.

 • Наказ про організацію освітнього процесу в коледжі (№132-У)

 • Наказ "Про створення функціонального структурного підрозділу коледжу"

 • Наказ про перейменування Коледжу електронних приладів ІФНТУНГ (10.02.2021)

 • Наказ про перейменування Коледжу електронних приладів ІФНТУНГ

Положення

 • Положення про старосту групи

 • Положепння про екзаменаційну комісію

 • Положення про організацію освітнього процесу у Фаховому коледжі електронних приладів ІФНТУНГ

 • Положення про організацію внутрішнього контролю за освітнім процесом у Фаховому коледжі електронних приладів ІФНТУНГу

 • Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

 • Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу»

 • Положення про організацію та проведення практики

 • Положення про робочу навчальну програму

 • Положення про оцінювання залишкових знань студентів

 • Положення про відрахування, переведення і поновлення студентів

 • Положення про ліквідацію академзаборгованості студентами

 • Положення про групи впливу (стейкхолдерів)

 • Положення про моніторинг і контроль якості освіти

 • Положення про систему забезпечення академічної доброчесності

 • Положення про проведення директорських контрольних робіт

 • Положення про семестровий контроль і порядок проведення екзаменів

 • Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін

 • Положення про переведення на вакантні місця державного замовлення

 • Положення про курсові та дипломні роботи

 • Положення про атестацію педагогічних працівників

 • Положення про інформаційний супровід офіційного вебсайту

 • Положення про дистанційну та змішану форми навчання

 • Положення про навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни

 • Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників Фахового коледжу електронних приладів ІФНТУНГ

 • Положення про оргранізацію інклюзивного навчання у Фаховому коледжі електронних приладів ІФНТУНГ

 • Положення про працевлаштування студентів і випускників Фахового коледжу електронних приладів ІФНТУНГ

 • Положення щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосувуванням дистанційних технологій в Фаховому коледжі електронних приладів ІФНТУНГ

 • Положення про методичну раду Фахового коледжу електронних приладів ІФНТУНГ

Інші документи

 • Правила призначення стипендії

 • Правила внутрішнього трудового розпорядку ВСП «Фаховий коледж електронних приладів ІФНТУНГ»

 • Стратегія розвитку

 • Антикорупційна програма 2021

 • Склад студентської ради

©Всі права захищено 2023
Solved with 💜 by mir4ri