Правила прийому та інші нормативні документи

Вартість навчання у ВСП «Фаховий коледж електронних приладів ІФНТУНГ» на 2023-2024 н.р. за спеціальностями у розмірі:

1. денна форма навчання – 22 280 грн:

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок;

076 Підприємництво та торгівля;

185 Нафтогазова інженерія та технології.

2. заочна форма навчання – 16 710 грн:

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок;

076 Підприємництво та торгівля.

3. денна форма навчання – 24 990 грн:

121 Інженерія програмного забезпечення;

123 Комп’ютерна інженерія;

125 Кібербезпека та захист інформації;

126 Інформаційні системи та технології;

131 Прикладна механіка;

171 Електроніка;

172 Електронні комунікації та радіотехніка;

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка.

4. заочна форма навчання – 18 740 грн:

121 Інженерія програмного забезпечення;

171 Електроніка;

172 Електронні комунікації та радіотехніка;

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка.

Нормативно-правова база

  • Ліцензований обсяг 2023

  • Правила прийому

  • Положення про приймальну комісію

  • Положення про апеляційну комісію

  • Положення про співбесіду

  • Положення про мотиваційний лист вступника

  • Розпорядження ОДА Департамент освіти і науки ОДА Про ліцензування освітньої діяльності

  • Ліцензійний реєстр

©Всі права захищено 2024
Solved with 💜 by mir4ri