Правила прийому та інші нормативні документи

Перелік документів для вступу:

 • копію документа державного зразка про освіту (свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти, свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, диплом) та додаток до нього;

 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України (ID - картка) та витяг з Єдиного державного реєстру);

 • довідка додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації та до Єдиного державного демографічного реєстру;

 • медична довідка за формою 086-о (із зазначенням групи здоров’я);

 • 4 кольорових фотокартки розміром 3х4 см;

 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

 • копія військового квитка / приписного свідоцтва (для вступників на базі 11 кл. / здобутого ОКР);

 • сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на базі 11 кл.);

 • 2 конверти з марками по Україні;

 • папка із зав’язками.

Інші документи або їх копії, що надають право на спеціальні умови для участі в конкурсному відборі.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Вартість навчання на 2021-2022 н.р. :

«Фінанси, банківська справа та страхування»; «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»; «Прикладна механіка»;

 • на денну форму навчання ­­- 16880 грн.

 • на заочну форму навчання ­- 12660 грн.

«Електроніка»; «Телекомунікації та радіотехніка»; «Інженерія програмного забезпечення»; «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»; «Комп’ютерна інженерія»;

 • на денну форму навчання ­­- 18940 грн.

 • на заочну форму навчання ­- 14200 грн.

Нормативно-правова база

 • Правила прийому

 • Положення про приймальну комісію

 • Положення про апеляційну комісію

 • Положення про проведення співбесід з вступниками

 • Положення про порядок проведення тестувань

 • Перелік спеціальностей та календарний план вступної кампанії