Правила прийому та інші нормативні документи

Вимоги до мотиваційного листа (Вступ 2022)

Перелік документів для виконання вступником вимог до зарахування:

 • копію документа державного зразка про освіту (свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти, свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, диплом) та додаток до нього;

 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України (ID - картка) та витяг з Єдиного державного реєстру);

 • довідка додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації та до Єдиного державного демографічного реєстру;

 • листок здоров'я (із зазначенням групи здоров’я);

 • 4 кольорових фотокартки розміром 3х4 см;

 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

 • копія військового квитка / приписного свідоцтва (для вступників на базі 11 кл. / здобутого ОКР, та інших категорій вступників);

 • сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на базі 11 кл. 2019-2021 років);

 • 2 конверти з марками по Україні;

 • папка із зав’язками.

Інші документи або їх копії, що надають право на спеціальні умови для участі в конкурсному відборі.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Вартість навчання на 2022-2023 н.р.:

«Фінанси, банківська справа та страхування»;

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;

«Нафтогазова інженерія та технології»

 • на денну форму навчання ­­-18568 грн.

 • на заочну форму навчання ­- 13926 грн.

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;

«Комп’ютерна інженерія»;

«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»;

«Прикладна механіка»; «Електроніка»;

«Телекомунікації та радіотехніка»;

«Інженерія програмного забезпечення»

 • на денну форму навчання ­­- 20834 грн.

 • на заочну форму навчання ­- 15620 грн.

Нормативно-правова база

 • Зміни до Правил Прийому 2022

 • Ліцензований обсяг 2022

 • Правила прийому

 • Положення про приймальну комісію

 • Положення про апеляційну комісію

 • Положення про проведення індивідуальної усної співбесіди

 • Положення про мотиваційний лист вступника

 • Перелік спеціальностей та календарний план вступної кампанії

©Всі права захищено 2023
Solved with 💜 by mir4ri