Циклова комісія "Фізичних дисциплін"

Циклова комісія фізичних дисциплін є структурним підрозділом ВСП «Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу». У складі комісії працюють викладачі, які мають відповідну повну вищу освіту, серед них: 1 – кандидат фізичних наук; 5 – викладачі вищої категорії (з них 2 – викладачі-методисти).

Методична проблема, над якою працюють викладачі: «Використання сучасних інноваційних технологій навчання як засобу формування ключових і предметних компетентностей та позитивної мотивації студентів до успішного навчання».

Викладачі комісії у своїй роботі впроваджують інтерактивні методи та новітні технології навчання, які формують у студентів інноваційність, мобільність, творчість, комунікабельність, ініціативність, креативне мислення. Також педагоги спрямовують навчально-методичну роботу на вдосконалення методичних прийомів щодо організації  самостійної роботи як дидактичної умови підвищення пізнавальної активності здобувачів освіти, забезпечення розвитку професійних якостей та оптимізації освітнього процесу. Кожен викладач комісії вважає, що доцільно використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється взаємодія зі студентами.

Викладацький склад

Ткачук

Ткачук Юрій Зіновійович

Голова циклової комісії, викладач
Освіта: повна вища, Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника, 1974 р.
Спеціальність: "Фізика і математика"
Кваліфікація: вчитель фізики і математики середньої школи
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Педагогічне звання: викладач-методист
Дисципліни, які викладає: "Фізика та астрономія", "Фізика (спецрозділи)", "Електротехніка та електромеханіка"
У коледжі працює з 1990 року
Тучак

Тучак Наталія Юріївна

Заступник голови циклової комісії, викладач
Освіта: повна вища, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2004 р.
Спеціальність: "Мікроелектроніка та напівпровідникові прилади"
Кваліфікація: інженер-фізик
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Електротехніка та електромеханіка", "Електротехніка та електроніка", "Теоретичні основи електротехніки", "Теорія електричних та магнітних кіл", "Електроніка та мікросхемотехніка"
У коледжі працює з 2007 року
АРОНЕЦЬ

Аронець Олександр Васильович

Викладач фізики
Освіта: повна вища, Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника, 1983 р.
Спеціальність: "Фізика і математика"
Кваліфікація: вчитель фізики і математики
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Педагогічне звання: викладач-методист
Дисципліни, які викладає: "Фізика", "Навчальна практика з робототехніки та електронної автоматики"
У коледжі працює з 1990 року
Фото Бірчак

Бірчак Тарас Васильович

Викладач фізики
Освіта: повна вища, Львівський державний університет імені Івана Франка, 1972 р.
Спеціальність: "Фізика напівпровідників"
Кваліфікація: вчитель фізики
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Фізика", "Астрономія"
У коледжі працює з 1984 року
Нагірна

Нагірна Надія Іванівна

Викладач фізики та спеціальних дисциплін
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Освіта: повна вища, Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 2000 р.
Спеціальність: "Фізика"
Кваліфікація: фізик, викладач фізики
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Педагогічне звання: викладач-методист
Дисципліни, які викладає: "Фізика та астрономія", "Теорія електричних та магнітних кіл", "Джерела електроживлення", "Комп’ютерна електроніка", "Експлуатація професійного радіотелевізійного обладнання"
У коледжі працює з 2000 року
Гусак

Гусак Микола Павлович

Викладач спецдисциплін
Освіта: повна вища, Львівський державний університет ім. І. Франка, 1972 р.
Спеціальність: "Радіофізика і електроніка"
Кваліфікація: радіофізик
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Педагогічне звання: викладач–методист
Дисципліни, які викладає: Захист інформації в телекомунікаційних системах, Системи передачі даних і обробки інформації в народногосподарському комплексі, Фізика ОПП, Фізика і астрономія
У коледжі працює 1996 року

Дисципліни, які забезпечує циклова комісія

Творчо-пошукова робота

Викладачами циклової комісії Фізичних дисциплін ведеться гурткова робота, під час якої студенти здійснюють пошукову та дослідницьку діяльність, а викладачі надають консультації з питань змісту, вибору літератури, послідовності виконання дослідження або пошуку.

З метою підвищення професійного рівня проводиться взаємовідвідування занять викладачами циклової комісії протягом навчального року, згідно з розробленим та затвердженим графіком.

Щорічно студенти коледжу під керівництвом викладачів циклової комісії фізичних дисциплін беруть участь у конференціях, міських, обласних олімпіадах з фізики та Всеукраїнських олімпіадах з радіоелектроніки, де неодноразово займали призові місця.

Для досягнення поставлених цілей систематично вивчаються матеріали навчально-методичної літератури, нормативні документи, вдосконалюються та оновлюються навчально-методичні комплекси, обговорюються шляхи активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти та методи забезпечення практичної спрямованості аудиторних занять та позааудиторних заходів.

©Всі права захищено 2022
Solved with 💜 by mir4ri