Циклова комісія "Інженерії програмного забезпечення"

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ КОМІСІЇ

Впровадження інтерактивних технологій навчання та нового змісту освіти як складової частини створення освітнього середовища в умовах реформування освіти

ЩО ДОЗВОЛИТЬ: впроваджувати в освітній процес заходи, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців, організації роботи з обдарованою молоддю, навчати методам самостійного поглибленого вивчення мов програмування.

Випускаюча комісія програмної інженерії здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, галузі знань 12 Інформаційні технології.

Історія циклової комісії програмування в коледжі почалася в 1997 році.

Інженерія програмного забезпечення – спеціальність, спрямована на розробку програмних систем, які працюють надійно та ефективно, вартість розробки та супроводу яких є доступною, і які задовольняють вимогам, висунутим до них замовниками. Сьогодні фахівці з інженерії програмного забезпечення є найбільш затребуваними на ринку праці серед інших фахівців з інформаційних технологій, вони приймають участь у розробці вітчизняних і міжнародних програмних проектів, і мають достойну оплату своєї праці. Попит на фахівців з інженерії програмного забезпечення у майбутньому буде тільки зростати!

Основною метою комісії є підготовка студентів спеціальності “Інженерія програмного забезпечення”, а також студентів інших спеціальностей до вільного володіння знаннями і практичними навичками в галузі інформаційних технологій, без яких не може обійтися у своїй діяльності сучасний висококваліфікований фахівець

Спеціаліст в області програмування повинен знати і вміти використовувати не одну мову програмування, вміти створювати і обслуговувати бази даних, створювати сайти і веб-сторінки, створювати інформаційні системи і при цьому знати і вміти використовувати сучасні методи і засоби проектування і розробки програмних систем.

 Викладачі постійно вдосконалюють свої професійні компетентності: проходять стажування та підвищення кваліфікації, відвідують семінари, тренінги, беруть участь у науково-практичних конференціях.

Викладацький склад

Білан

Білан Ольга Ярославівна

Голова циклової комісії,, викладач спецдисциплін
Освіта: повна вища, Інститут менеджменту та економіки «Галицька Академія», 2008 р.,
Спеціальність: "Програмне забезпечення автоматизованих систем"
Кваліфікація: інженер-програміст
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії
Дисципліни, які викладає: "Програмування", "Основи web-технологій", "Мови програмування для WEB", "Програмування в Інтернет"
У коледжі працює з 2003 року
Стражник

Стражник Ольга Ярославівна

Викладач, заступник голови циклової комісії Програмної інженерії
Освіта: повна вища, Івано-Франківський університет імені Василя Стефаника, 1998 р., ІФНТУНГ, 2005 р.
Спеціальність: "Математика, інформатика"
Кваліфікація: математик, викладач математики, інженер-програміст
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Вища математика", "Чисельні методи", "Інформатика"
У коледжі працює з 1999 року
Левицький

Левицький Ігор Володимирович

Завідувач відділення “Інженерії програмного забезпечення”, викладач спецдисциплін
Освіта: повна вища, Приватний вищий навчальний заклад «Галицька Академія», 2010 р.
Спеціальність: "Програмне забезпечення автоматизованих систем"
Кваліфікація: інженер-програміст
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Основи програмування мовою Java", "Бази даних (Частина ІІ)", "Навчальна практика "Розробка баз даних”
У коледжі працює з 2006 року
Балабаник

Балабаник Оксана Костянтинівна

Викладач спецдисциплін
Освіта: повна вища, Львівський державний університет імені Івана Франка, 1981р.
Спеціальність: "Прикладна математика"
Кваліфікація: математик, програміст
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Основи програмування", "Комп’ютерні технології та програмування", "Навчальна практика з Основ програмування"
У коледжі працює з 1995 року
Володка

Володка Юлія Ігорівна

Викладач спецдисциплін
Освіта: повна вища, Інститут менеджменту та економіки «Галицька Академія», 2007 р.
Спеціальність: "Програмне забезпечення автоматизованих систем"
Кваліфікація: інженер-програміст
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Системи управління базами даних", "Організація баз даних"
У коледжі працює з 2003 року
Розметанюк

Розметанюк Оксана Тарасівна

Викладач спецдисциплін
Освіта: повна вища, Івано-Франківський інститут нафти і газу, 1989 р., Інститут післядипломної освіти Івано-Франківського національного університету нафти і газу, 2005р.,
Спеціальність: "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти", "Програмне забезпечення автоматизованих систем"
Кваліфікація: інженер-механік, інженер-програміст
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Об'єктно-орієнтоване програмування", "Технологія компонентного програмування"
У коледжі працює з 2002 року
Семеген

Семеген Юрій Володимирович

Викладач спецдисциплін
Освіта: повна вища, Національний університет «Львівська політехніка», 2008 р.,
Спеціальність: "Програмне забезпечення автоматизованих систем"
Кваліфікація: інженер-програміст
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Програмування в Інтернет", "Мови програмування для Web", "Людино-машинна взаємодія"
У коледжі працює з 2005 року
Когут

Когут Наталія Степанівна

Викладач спецдисциплін
Освіта: повна вища, Коледж електронних приладів ІФНТУНГ, 2003 р., Інститут менеджменту та економіки «Галицька Академія», 2006 р.
Спеціальність: "Програмування для електронно обчислювальної техніки і автоматизованих систем", "Програмне забезпечення автоматизованих систем"
Кваліфікація: інженер-програміст
Кваліфікаційна категорія: без категорії
Дисципліни, які викладає: "Об'єктно-орієнтоване програмування", "Алгоритми та структури даних"
E-mail:
У коледжі працює 2021 року
Копей

Копей Ірина Богданівна

Завідувачка відділення “Комп'ютерної інженерії, управління та адміністрування і мехатроніки”, викладач спецдисциплін
Освіта: повна вища, Коледж електронних приладів ІФНТУНГ, 2003 р., Інститут менеджменту та економіки «Галицька Академія», 2006 р.
Спеціальність: "Програмування для електронно обчислювальної техніки і автоматизованих систем", "Програмне забезпечення автоматизованих систем"
Кваліфікація: інженер-програміст
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Алгоритми та структури даних", "Безпека програм та даних", "Об’єктно орієнтоване програмування", "Основи програмування мовою Java"
У коледжі працює з 2003 року
Соловчук

Соловчук Галина Василівна

Викладач спецдисциплін
Освіта: повна вища, Львівський політехнічний інститут, 1983 р.
Спеціальність: "Автоматизовані системи управління"
Кваліфікація: інженер-системотехнік
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Системне програмне забезпечення і операційні системи", "Операційні системи", "Комп’ютерні системи"
У коледжі працює з 2001 року

Дисципліни, які забезпечує циклова комісія

Творчо-пошукова робота

Значна увага приділяється розвитку творчих здібностей студентів. З цією метою проводяться вузівські, міські та обласні олімпіади з інформатики та програмування, конкурси комп’ютерних проектів, студентські наукові конференції, тижні спеціальності; студенти залучаються до розробки програмного забезпечення, автоматизації навчального та виховного процесів.

Викладачі циклової комісії слідкують за розвитком в сфері інформаційних технологій і постійно оновлюють навчальні програми,  щоб студенти отримували сучасні знання і використовували сучасні засоби розробки програмного забезпечення. 

Переможці обласних олімпіад з Інформатики:

ПІ-15-02: Ветошкін І місце -2018 р.

ПІ-16-01: Грицак Б. ІІІ місце  -2019 р.

Переможці ІІ етапу всеукраїнської олімпіади з програмування у м. Львів перше місце  2019 р.

ПІ-16-01: Грицак Тарас, Грицак Богдан, Бойчук Віталій.

Перспективи для студентів та випускників

Продовження навчання за скороченою формою у ВИШах України і зарубіжжя. Підвищення рівня кваліфікації в кращих ІТ – компаніях.

©Всі права захищено 2022
Solved with 💜 by mir4ri