Циклова комісія "Української мови та літератури"

Влучні слова геніальної Ліни Костенко – педагогічне кредо викладачів циклової комісії.

Мета, яку ставить перед собою колектив, – виховання компетентного мовця, національно свідомої, духовно багатої особистості, гідного громадянина з критичним мисленням. 

Завдання діяльності викладачів циклової комісії:

  • навчати розуміти роль і місце державної української мови, усвідомлювати її значення в майбутній професійній діяльності;

  • удосконалювати практичні навички володіння усною та писемною формами сучасної української мови;

  • сприяти цілісному розумінню історико-культурних процесів, вивченню літературних джерел, що впливають на формування особистості;

  • підвищувати загальний рівень культури мовлення;

  • навчати студентів  визначати національну  своєрідність і загальнолюдську значущість літературних творів, у тому числі шляхом зіставлення  зі зразками різних національних літератур;

  • підвищувати читацьку культуру студентів, критичне мислення, навички самостійного аналізу та аргумент

    ованого оцінювання прочитаного;

  • стимулювати в студентів бажання самостійно здобувати, опрацьовувати й використовувати інформацію під час навчального процесу;

  • прищеплювати повагу до художнього твору як унікальної одиниці передачі інформації як витвору мистецтва.

Викладацький склад

Bodnar

Боднар Наталія Володимирівна

Голова циклової комісії, викладач
Освіта: повна вища, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», магістр.
Спеціальність: "Українська мова та література"
Кваліфікація: вчитель, викладач української мови та літератури
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії
Дисципліни, які викладає: "Українська мова", "Українська література", "Українська мова (за професійним спрямуванням)"
У коледжі працює з 2014 року
Kelbas

Кельбас Галина Борисівна

Викладач
Освіта: повна вища, Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника
Спеціальність: "Російської мова і літератур"
Кваліфікація: вчитель російської мови і літератури
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Педагогічне звання: викладач-методист
Дисципліни, які викладає: "Зарубіжна література"
У коледжі працює з 1997 року
Popovych

Попович Лілія Степанівна

Викладач
Освіта: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2000 р.
Спеціальність: "Польська мова і лература, українська мова та література"
Кваліфікація: філолог, викладач польської мови і літератури, української мови і літератури
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Українська мова", "Українська література", "Українська мова (за професійним спрямуванням)"
У коледжі працює з 2000 року
Seniv

Сенів Марія Володимирівна

Викладач
Освіта: повна вища, Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника
Спеціальність: "Українська мова і література"
Кваліфікація: Вчитель української мови і літератури
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.
Педагогічне звання: викладач-методист
Дисципліни, які викладає: "Українська мова", "Українська мова (за професійним спрямуванням)"
У коледжі працює з 2001 року
Cherkovskyy

Черковський Роман Васильович

Викладач
Освіта: повна вища, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», спеціаліст.
Спеціальність: "Українська мова та література"
Кваліфікація: філолог, викладач української мови і літератури
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Українська мова", "Українська література"
У коледжі працює з 1998 року
Chudyk

Чудик Світлана Ярославівна

Викладач
Освіта: повна вища, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»
Спеціальність: "Українська мова та література"
Кваліфікація: філолог, викладач української мови і літератури
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: "Українська мова", "Українська мова (за професійним спрямуванням)"
У коледжі працює з 2005 року

Дисципліни, які забезпечує циклова комісія

Творчо-пошукова робота

Педагоги циклової комісії постійно підвищують свій професійний рівень, готують методичні розробки та рекомендації. Неодноразово були нагороджені грамотами як викладачі, так і студенти, які здобували призові місця на різного виду конкурсах.

У складі циклової комісії – фахівці з нестандартним творчим мисленням. Це спрямовує ще один вектор їхньої діяльності – організацію виховної роботи, що стає основою формування загальнокультурної компетентності, а саме: виховання в молодої людини відчуття патріотизму, любові до Батьківщини та рідного краю. 

Серед викладачів циклової комісії творча особистість – Роман Черковський. Відомі твори, які вийшли з-під його пера, – роман «Фрондео», «Таксист».   

©Всі права захищено 2022
Solved with 💜 by mir4ri