Відділення «Комп'ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки»

Загальна інформація

Завідувач відділення: Кучірка Марія Михайлівна
Офіс-менеджер відділення: Бабечко Оксана Ярославівна
Методист відділення: Калин Вікторія Михайлівна
Номер телефону відділення: +380 (0342) 77-68-34

Персонал

Кучірка Марія Михайлівна

Кучірка Марія Михайлівна

Бабечко Оксана Ярославівна

Бабечко Оксана Ярославівна

Калин Вікторія Михайлівна

Калин Вікторія Михайлівна

Про відділення

Відділення «Комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки» є структурним підрозділом ВСП «Фаховий коледж електронних приладів ІФНТУНГ», що здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» (галузь знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації») із наданням професійної кваліфікації фаховий молодший бакалавр з автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки.

Історія відділення розпочалась з першого набору в 1997 році (26 студентів, з них 15 за державним замовленням і 11 за рахунок фізичних осіб) на спеціальність «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем».

Завдяки цілеспрямованій діяльності завідувачки новоутвореного відділення «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем» (згодом «Системної інженерії», з 2016 року «Комп’ютерно-інтегрованих технологій», з 2021 року «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій») Кучірки Марії Михайлівни, голови випускової комісії «Комп’ютеризованих систем» Бідасюка Михайла Адольфовича, керівників академічних груп і викладачів дана спеціальність розвивалась досить швидко. Прийоми студентів збільшувалися і станом на 01.01.2002 року на даній спеціальності навчалося уже 242 студенти (з них 72 студенти на контрактній основі), що становило близько 25% студентів коледжу на той час. На сьогоднішній день спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» налічує 353 студентів денної та заочної форми навчання (з них 38 студентів на контрактній основі).

Дана спеціальність стала базовою з розробки стандарту з підготовки молодших спеціалістів. Галузевий стандарт вищої освіти молодшого спеціаліста – техніка комп’ютеризованих систем було видано в 2009 році у співавторстві: Кельбаса Б.А. (директора коледжу до 2019 року), Малика І.В. (заступника директора з навчальної роботи), Кучірки М.М. (завідувачки відділенням) та Бідасюка М.А. (голови випускової комісії). Даний галузевий стандарт було розроблено вперше в Україні, та рекомендовано до затвердження науково-методичною комісією МОН України з напрямку «Комп’ютеризованих систем автоматики та управління». Складові галузевого стандарту вищої освіти були успішно апробовані у 2002-2006 роках Коледжем електронних приладів ІФНТУНГу та іншими ВНЗ України І-ІІ рівнів акредитації, які здійснювали підготовку молодших спеціалістів за даною спеціальністю. 

Після закінчення навчання випускники відділення мають можливість працювати на підприємствах з виробництва електронних компонентів і плат, виробництва інструментів і обладнання для вимірювання, ремонту комп’ютерів і обладнання зв’язку, ремонту побутових виробів. Можливе також працевлаштування у IT-компаніях Івано-Франківська, України та Європейського Союзу, обчислювальних центрах, на підприємствах, організаціях, установах та закладах будь-якої сфери діяльності, також самостійне працевлаштування за посадами наступних професійних кваліфікацій: технік-програміст, технік із системного адміністрування, оператор обчислювальних машин, оператор електронно-обчислювальної комп'ютерної техніки, технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, фахівець комп'ютерної графіки, укладальник тексту, Web-програміст, системний програміст, фахівець з провадження та обслуговування Internet-технологій, адміністратор сайту, системний адміністратор, фахівець з провадження та обслуговування автоматизованих інформаційних технологій, оператор верстатів з програмним керуванням, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, оператор з уведення даних в ЕОМ, оператор комп'ютерної верстки, технік з автоматизації виробничих процесів, технік із конфігурованої комп’ютерної системи, технік інформаційно-обчислювального центру, технік з експлуатації та ремонту устаткування, технік з налагодження та випробування, контролер роботів, технік-оператор електронного устаткування.

Відділення КІТР є найбільшим в коледжі не тільки за кількісним складом здобувачів освіти, а й за кількістю академічних груп, кількістю місць державного замовлення та кількістю випускників. 

Наші випускники пишаються обраною спеціальністю та не забувають про коледж навіть після його закінчення, саме тому з нагоди 20-річчя випуску відділення у 2001 році, Долинський Віталій Михайлович, успішний бізнесмен, який на даний час є громадянином Великобританії на початку 2021 року подарував відділенню комп’ютерну техніку (на суму 100 тисяч гривень).

Структура відділення

174 «Автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки»
ГрупаКерівник академічної групиСтароста групи
АК-23-01Боднар Наталя Володимирівна
АК-23-02Тучак Наталя Юріївна
АК-23-03Миронишин Людмила Василівна
АК-22-01Воронцова Олександра БогданівнаСкірдов Арсен Олександрович
АК-22-02Боднарчук Олег ВасильовичТимків Денис Сергійович
АК-22-03Стражник Ольга ЯрославівнаФіліповський Андрій Віталійович
АК-21-01Пиц Світлана АнатоліївнаЛуцак Максим Михайлович
АК-21-02Люшняк Оксана МихайлівнаЛитвинюк Олег Васильович
АК-21-03Скобель Ірина МихайлівнаЯкуб’як Максим Іванович
АК-21-04Грималюк Ольга ВасилівнаЩегельський Віктор Вікторович
АК-20-01Якубів Василь ВасильовичМаслій Юрій Вікторович
АК-20-02Росоловська Марія МихайлівнаРощук Владислав Олександрович
АК-20-03Клейнота Ольга СтепанівнаШирмовська Єлизавета Володимирівна
©Всі права захищено 2024
Solved with 💜 by mir4ri