Відділення «Інженерії програмного забезпечення»

Загальна інформація

Завідувач відділення: Левицький Ігор Володимирович
Офіс-менеджер відділення: Грицюк Мар'яна Василівна
Методист відділення: Мостова Світлана Василівна
Електронна пошта: ipz@kep.nung.edu.ua

Персонал

Левицький Ігор Володимирович

Левицький Ігор Володимирович

 Грицюк Мар'яна Василівна

Грицюк Мар'яна Василівна

Мостова Світлана Василівна

Мостова Світлана Василівна

Про відділення

Відділення започаткувало свою роботу в 1997 році з відкриття спеціальності 5.080405  «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем». Завідувачем відділення був Данило Іванович Кучеренко.  Перший випуск здійснено у 2001 році – 27 чоловік. За 10 років за цією спеціальністю підготовлено 556 випускників.

Телеграмканал відділення

У 2007 році відділення було перейменовано на «Програмування та бакалаврату». У зв’язку із реорганізацією в 2009 році здійснено набір на спеціальність 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення», за якою підготовлено 296 випускників. З 2016 року здійснювався набір за спеціальністю - 121 «Інженерія програмного забезпечення».

На відділенні з 2007 по 2014 рік здійснено підготовку бакалаврів за напрямами підготовки: 6.050802  - «Електронні пристрої  та системи», 6. 050201 – «Системна інженерія», 6.050903 – «Телекомунікації». В загальному підготовлено 153 випускники.

У 2021 році назву відділення змінено на «Інженерії програмного забезпечення». Сьогодні відділення веде підготовку молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів згідно із сертифікатом з галузі знань 12 – «Інформаційні технології» за спеціальністю - 121 «Інженерія програмного забезпечення» (останній раз акредитована в 2016 році, протокол №121 (наказ МОН України від 21 червня 2016р. №79-А)). 

В даний час на відділенні навчається 254 студенти, з них 11 на заочній формі навчання.

Що ж таке інформаційні технології?

За відносно короткий проміжок часу сфера інформаційних технологій зі звичайної, подекуди другорядної галузі, перетворилась на один з головних драйверів світової економіки, ставши каталізатором для тектонічних змін і трансформацій у багатьох інших індустріях. У списку найбільш прибуткових і потрібних професій, які популярні сьогодні і будуть популярними протягом наступних років, одне з перших місць посідає програміст.

Уже тепер в Україні запит на програмістів істотно вищий за пропозицію: якщо не розвивати ІТ-освіту й не випускати більше фахівців, то країну чекає «перегрітий» ринок. Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» спрямована саме на підготовку програмістів – професіоналів своє справи.

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення» базується на вивченні обов'язкових дисциплін фундаментальної підготовки, а також вибіркових дисциплін. Студенти отримують ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають сучасні мови програмування (Python, С, С++, C#, Java, PHP, JavaScript), системи керування базами даних (MySQL, MSSQLServer, PostgreSQL), комп'ютерні мережі, тестування, операційні системи (Windows, Linux) та інші дисципліни, необхідні для роботи за фахом.

Випускники відділення за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» працюють на посадах, які на сьогодні є найбільш високооплачуваними:

  • програміст;

  • тестувальник програмного забезпечення;

  • розробник баз даних;

  • адміністратор.

Найбільш підготовлені студенти, мають можливість працювати за фахом, починаючи вже з третього курсу. Наші студенти беруть активну участь у форумах і конференціях та ефективно переймають практичний досвід від таких провідних ІТ-компаній та організацій: SoftServe, Eleks, Applicature, Aiesec, ITRally.

Випускники можуть працевлаштовуватись у IT-компаніях Івано-Франківська, України та Європейського Союзу, на підприємствах, організаціях, установах та закладах будь-якої сфери діяльності.

Для підвищення рівня практичної підготовки студентів  відділення та врахування потреб ринку, заклад освіти співпрацює з багатьма компаніями: Applicature, SoftServe, inVerita, Eleks, Softjourn, bVb, Webmil. Сьогодні немає практично жодної ІТ-компанії в м. Івано-Франківськ, де б не працювали випускники відділення «Інженерії програмного забезпечення»,  ба навіть більше, наші випускники працюють в Amazon, Microsoft та ін.

Структура відділення

121 «Інженерія програмного забезпечення»
ГрупаКерівник академічної групиСтароста групи
ПІ-21-01Черковська Юлія ЄвгенівнаОрловська Ірина Ігорівна
ПІ-21-02Скочинська Роксана РоманівнаМаланюк Юлія Олегівна
ПІ-21-03 Боркович Ірина ПетрівнаСкочинська Богдана Романівна
ПІ-20-01Балабаник Оксана Констянтинівна Головчак Ростислав-Іван Богданович
ПІ-20-02 Шевчук Олена Вікторівна Озарко Максим Русланович
ПІ-19-01 Розметанюк Оксана Тарасівна Лудчак Ярослав Ярославович
ПІ-19-02 Попович Лілія Степанівна Чугайда Павло Степанович
ПІ-18-01 Семеген Юрій Володимирович Горбата Вікторія Андріївна
ПІ-18-02 Сливінський Юрій Дмитрович Дидик Роман Юрійович
©Всі права захищено 2022
Solved with 💜 by mir4ri