Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Завдання спеціальності Надати студенту всі можливості стати висококваліфікованим ІТ-фахівцем, який вмітиме забезпечити функціонування систем автоматизації, інтегрованої та комп’ютерної техніки в різних галузях людської діяльності

Наші випускники працюють високооплачуваними фахівцями у ІТ-компаніях України та Європи на промислових підприємствах за посадами професійних кваліфікацій

Професійна кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр із системного адміністрування
Ліцензійний обсяг: 135
Форма навчання: денна/заочна
Термін навчання на базі 9 класу: 3 роки 10 місяців
Термін навчання на базі 11 класу: 2 роки 10 місяців
Основні професійно-орієнтовані дисципліни:
 • Системне програмне забезпечення
 • Операційні системи
 • Мікропроцесорна техніка
 • Системи управління базами даних
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Основи WEB технологій
 • Метрологія, стандартизація, вимірювання мікроконтролери та ПЛК
 • Технічні засоби автоматизації
 • Адміністрування комп'ютерних мереж
 • Основи програмування мовою Java
 • Основи комп'ютерно-інтегрованих управлінь
Дана спеціальність дає можливість стати:
 • технік-програміст
 • технік із системного адміністрування
 • технік обчислювального центру
 • системний програміст
 • системний адміністратор
 • фахівець з провадження та обслуговування автоматизованих інформаційних технологій
 • оператор верстатів з програмним керуванням
 • оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
 • технік з автоматизації виробничих процесів
 • технік із конфігурованої комп’ютерної системи
 • контролер роботів
 • технік-оператор електронного устаткування
Практики які будуть проводитися у коледжі:
 • Комп’ютерні технології
 • З основ програмування
 • З системного програмного забезпечення і операційних систем
 • З електротехніки та ектромеханіки
 • Метрологічний практикум
 • Навчальний практикум з системного адміністрування
 • Технологічний практикум з основ комп’ютерно-інтегрованого управління
 • Переддипломний практикум з основ комп’ютерно-інтегрованого управління
Бази виробничих практик:
 • ІТ-Експерт
 • SoftServe SoftJourn
 • ТОВ "Падана Кемікал Компаундс"
 • ТОВ «Інтелком»
 • ТОВ "МІКРОЛ" ІНФОКОМ
 • ТОВ «Електролюкс»