126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології – спеціальність, в якій акцент зроблено на методах та технологіях розробки та практичного використання інформаційних технологій, розробці програмного забезпечення для розв'язання актуальних інформаційних і управлінських задач у різних сферах діяльності.

Освітня кваліфікація:

Фаховий молодший бакалавр з інформаційних систем та технологій

Ліцензійний обсяг:

30

Форма навчання:

Денна

Термін навчання на базі:

9 класу:

3 роки 10 місяців

11 класу:

2 роки 10 місяців

Основні професійно-орієнтовані дисципліни:

 • Сучасні інформаційні технології
 • Технології комп’ютерної обробки інформації
 • Основи алгоритмізації та програмування
 • Основи програмування мовою С
 • Основи програмування мовою Python
 • Комп’ютерна дискретна математика
 • Чисельні методи
 • Веб-технології
 • Бази даних
 • Проєктування інформаційних систем
 • Технології розробки програмного забезпечення
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Конструювання програмного забезпечення
 • Основи кросплатформного програмування
 • Системи контролю версій проєкту
 • Розробка веб-інтерфейсів: верстка та JavaScript
 • Мови програмування для Web
 • Технології розробки .Net
 • Тестування програмного забезпечення
 • Комп’ютерна графіка та візуалізація
 • Інформаційна безпека та захист інформації
 • Основи комп’ютерної схемотехніки
 • Електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Архітектура комп’ютера
 • Операційні системи
 • Комп’ютерні мережі
 • Бізнес-економіка та оподаткування підприємницької діяльності в ІТ-галузі
 • Основи охорони праці (в ІТ-галузі)

Випускники можуть працювати за посадами наступних професійних кваліфікацій:

 • 3121 Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)
 • 3121 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм
 • 3121 Технік із системного адміністрування
 • 3121 Фахівець з інформаційних технологій
 • 3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • 3121 Технік-програміст

Практичне навчання:

 • Навчальна практика з комп’ютерної обробки інформації
 • Навчальна практика з основ програмування
 • Навчальна практика з розробки баз даних
 • Навчальна практика з розробки та тестування програмного забезпечення
 • Навчальна практика з Web-дизайну

Бази виробничих практик:

 • "Апплікейче" Корпорація (Applicature, Inc)
 • ТзОВ "Українські інформаційні технології"
 • ТОВ "ІТ-ЕКСПЕРТ"
 • ТОВ ТРК "Діскавері"
 • ТОВ "Мікрол"
©Всі права захищено 2024
Solved with 💜 by mir4ri