125 Кібербезпека та захист інформації

Спеціальність здійснює підготовку кваліфікованих конкурентоспроможних фахівців здатних вирішувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми забезпечення інформаційної безпеки, захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави в кіберпросторі.

Освітня кваліфікація:

Фаховий молодший бакалавр з кібербезпеки та захисту інформації

Ліцензійний обсяг:

30

Форма навчання:

Денна

Термін навчання на базі:

9 класу:

3 роки 10 місяців

11 класу:

2 роки 10 місяців

Основні професійно-орієнтовані дисципліни:

 • Сучасні інформаційні технології
 • Основи програмування
 • Математичні основи криптографії
 • Основи криптографічнго захисту інформації
 • Алгоритми та структури даних
 • Криптоаналіз
 • Операційні системи та їх захист
 • Системи передачі даних та обробка сигналів
 • Технології та транзакції на основі Blokchane
 • Менеджмент інформаційної безпеки
 • Основи охорони праці
 • Безпека аудіовізуальної інформації в кіберпросторі
 • Програмне забезпечення об’єктів кіберпростору
 • Комп’ютерна стеганографія
 • Моделювання в кібербезпеці
 • Об'єктно-орієнтоване програмування Бази даних
 • Дискретна математика Архітектура комп’ютера
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Web програмування та основи Web захисту
 • Моніторинг та тестування систем кібербезпеки
 • Основи комп'ютерної безпеки
 • Технології комп'ютерної обробки інформації
 • WEB-технології
 • Комп’ютерні мережі та їх захист
 • Технології інтернету речей (ІоТ)
 • Технології безпровідних мереж та їх захист

Випускники можуть працювати за посадами наступних професійних кваліфікацій:

 • 3119 Технік (сфера захисту інформації)
 • 3121 Фахівець з інформаційних технологій
 • 3439 Фахівець з режиму секретності
 • 3439 Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом
 • 3439 Фахівець із організації інформаційної безпеки

Практичне навчання:

 • Навчальна практика з офісного програмного забезпечення
 • Навчальна комп'ютерна практика
 • Навчальна практика з основ програмування
 • Навчальна практика з моніторингу тестування систем кібербезпеки
 • Навчальна практика з операційних систем та їх захисту

Бази виробничих практик:

 • ФОП Маслєєв Сергій Сергійович
 • ТзОВ "Українські інформаційні технології"
 • ТОВ "ІТ-ЕКСПЕРТ"
 • ТОВ ТРК "Діскавері"
 • "Апплікейче" Корпорація (Applicature, Inc)
©Всі права захищено 2023
Solved with 💜 by mir4ri