Захист кваліфікаційних робіт студентів спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

В коледжі 21 червня відбувся захист кваліфікаційних робіт (дипломних проєктів) студентів спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

Захист кваліфікаційних робіт студентів групи МТ-20-01 комісія слухала в такому складі: Максимів Я.В. - голова комісії, головний метролог ДП «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», Лютенко Т.В. - к.т.н., викладачка спецдисциплін, Пастущин Л.Б.- викладач спецдисциплін.

Тематика дипломних проєктів , їх актуальність та практичне значення дозволяють сформувати фахові компетентності, які допоможуть студентам у їхній майбутній професійній діяльності. Під час захисту студенти продемонстрували розуміння обраної теми, вміння проєктувати та реалізовувати сучасні інформаційно-вимірювальні системи та їх метрологічне забезпечення, висловлювати власні думки та аргументувати свої висновки.

Особливої уваги заслуговує кваліфікаційна робота , в якій розроблено діючу модель вимірювальної системи, студента Василенка Андрія на тему: «Моделювання люксметра для вимірювання освітленості виробничих приміщень», керівник: к.т.н. Лютенко Т.В., а також цікавим виявився дипломний проєкт Козака Олександра на тему: «Моделювання рівнеміра для контролю рівня рідинних середовищ», керівник: Ph.D. Малісевич Н.М.

Вітаємо всіх студентів із успішним захистом та бажаємо успіхів, професійного зростання і незламності на шляху до процвітання нашої держави!

©Всі права захищено 2024
Solved with 💜 by mir4ri